English

KirjojaPlatonin kappaleiden rakentaminen

(2. painos, 2017)

Käytännölliset ohjeet, kuinka rakentaa Platonin kappaleita paperista tai kartongista.      

Sisällysluettelo

Menetelmän valinta
     Värillisten tai väritettyjen paperien tai kartonkien käyttäminen
     Mallikuvallisen paperin käyttäminen suoraan
Ohjeet
     1. Tetraedri
     2. Oktaedri
     3. Kuutio
     4. Ikosaedri
     5. Dodekaedri
Yleistä Platonin kappaleista
Platonin kappaleiden ripustaminen
Mallikuvien piirtäminen geometrisella piirtämisellä
     Tetraedri ja oktaedri
     Ikosaedri
     Kuutio
     Dodekaedri
MallikuvatGeometristen kappaleiden piirtäminen


Täsmälliset, kuvitetut ohjeet lukuisten geometristen kappaleiden piirtämiseen. Mukana on sekä helpompia että vaativampia ohjeita. Kunkin ohjeen jälkeen on puuväreillä piirretty värikuva valmiista kappaleesta.

Sisällysluettelo

Kuvien piirtäminen ja värittäminen
Tetraedri tetraedrin sisällä
     Tetraedrin piirtäminen kuution sisälle
     Sisäkkäiset tetraedrit kuution sisään piirrettynä
Oktaedri kuution sisällä
Sarja kuutiosta oktaedriin
     Kuva 1: Kuutio
     Kuva 2: Tylppä kuutio
     Kuva 3: Kuutio-oktaedri
     Kuva 4: Tylppä oktaedri
     Kuva 5: Oktaedri
Pieni dodekaedritähti
Suuri dodekaedritähti
Dodekaedri
     Kahden ympyrän avulla piirretty dodekaedri
     Kuution ympärille piirretty dodekaedri
     Ikosaedri dodekaedrin sisällä
Ikosaedri
     Kahden ympyrän avulla piirretty ikosaedri
     Ikosaedri ja kultaisen leikkauksen suorakulmiot
Kultainen leikkaus
Harppikuviot
     Säännöllisen kuusikulmion piirtäminen harpin avulla
     Säännöllisen viisikulmion piirtäminen harpin avulla
     Säännöllisen kymmenkulmion piirtäminen harpin avulla
     Ympyräkuvio
Tahkojen, kärkien ja särmien lukumäärät
Ohjeita opettajille
Liite 1: Keplerin kuvia
Liite 2: Kolmiulotteisen tetraedrin valmistus


”kirjan ohjeet ovat selkeitä ja helposti seurattavia, ne etenevät loogisesti ja kuvaavat hyvin jokaisen työvaiheen. Kuvat ovat selkeitä ja kauniita värityksiltään” T.P. kirjasta Geometristen kappaleiden piirtäminenGeometristen kuvien värittäminen


Kirja sisältää runsaasti ohjeita ja kuvitettuja esimerkkejä puuväritekniikoista, jotka soveltuvat hyvin geometristen kuvien värittämiseen. Kirjassa on ohjeet kolmen värityskuvan piirtämiseen.

Lisäksi mukana on vaihtelevia ja mielenkiintoisia sinisellä rajattuja värityskuvia kolmiulotteisista geometrisista muodoista, joita voi käyttää esimerkkinä kuvan piirtämiseksi paperille tai joista voi vapaasti ottaa paperikopioita. Mukana ovat oktaedri kuutio-oktaedrin sisällä, suuri dodekaedritähti kahdesta eri perspektiivistä, kolme toisensa leikkaavaa tasoa, dodekaedri ikosaedrin sisällä, ikosaedri dodekaedrin sisällä, läpinäkyvä rombidodekaedri sekä pieni dodekaedritähti kahdesta eri perspektiivistä. Nämä kuviot ovat kirjassa kahteen kertaan siten, että ensimmäisen kuvan värilliset alueet auttavat hahmottamaan kuvion.


”... selkeä, monipuolinen, innostava...” M.L. kirjasarjasta Geometristen kappaleiden piirtäminen, Geometristen kuvien värittäminen ja Platonin kappaleiden rakentaminenLuontokuvien piirtäminen


Kirja kannustaa sinua lähtemään luontoon ja huomaamaan puiden osien erilaiset muodot ja värit. Piirrä keväisiä puiden silmuja ja kukkia sekä kesän ja syksyn lehtiä. Näe luonto uusin silmin kiinnittämällä huomiota puiden silmujen avautumiseen. Kirjan ohjeissa käytetään pääsääntöisesti puuvärejä, ja ne sisältävät värilliset esimerkkikuvat.

Osan kirjan kuvista on piirtänyt Paula Wihuri.Ympyräkuvien piirtäminen – symmetriset taidekuvat harpilla


Luo kiehtovia taidekuvia harpin avulla aloittaen yksinkertaisista muodoista ja jatkaen monimutkaisiin kuvioihin. Kirjassa on vaihe vaiheelta etenevät, selkeillä mustavalkokuvilla varustetut ohjeet kaikkiin symmetrioihin kolmisymmetriasta aina kaksitoistasymmetriaan asti. Kolmi-, neli-, viisi,- kuusi-, kahdeksan-, kymmen- ja kaksitoistasymmetrioihin löytyvät geometrisen piirtämisen ohjeet, joissa ei tarvitse käyttää mittayksiköitä. Lisäksi kaikkien symmetrioiden piirtämiseen on annettu mitat sekä A4- että A3-kokoisille papereille.


”... geometrisen taiteen kirja on selkeä, kansantajuinen ja innostava, sen avulla voi aloittelijakin työskennellä itsenäisesti noudattamalla ohjeita.” J.L.


Steinerpedagogiikkaa vanhemmille – esittely ja taiteellisia harjoituksia lapsille


Lähde kiehtovalle löytöretkelle väreihin, muotoihin, sisäisiin tunnelmiin ja ympäröivään maailmaan yhdessä lapsesi tai lastesi kanssa. Kirja esittelee steinerpedagogiikkaa ja sisältää monipuolisia kotona tehtäviä taiteellisia harjoituksia.

Minkälaisia perustavia ajatuksia steinerpedagogiikasta löytyy? Miten steinerpedagogiikassa käytetään runoja, rytmejä, satuja, tarinoita ja musiikkia? Miten maalauksen ja muovailun avulla tutustutaan väreihin ja muotoihin? Miten steinerpedagogiikassa syvennetään lapsen suhdetta lähiympäristöönsä ja kotipaikkakuntaansa? Miten karttoja piirretään tai maalataan? Tämä kirja on suunnattu erityisesti 0–12-vuotiaiden lasten vanhemmille ja sopii kaikille muillekin steinerpedagogiikasta kiinnostuneille.
Olemme kustantaneet myös muita Musigfi Studion kirjoja.

Kirjoja voi tilata monista kirjakaupoista, kuten Suomalaisesta kirjakaupasta ja Akateemisesta kirjakaupasta. Useimpia Deltaspektrin kirjoja löytyy kirjakauppa Aatman hyllyvalikoimasta (Eteläinen Rautatiekatu 16, Helsinki).